Situacija
Tloris kleti
Tloris pritličja
Tloris 1. in 2. nadstropja
Tloris mansarde
Prečni prerezi
Vzdolžni prerez
Jugozahodna fasada
Severovzhodna fasada
Stranski fasadi

 

 

66/07 Socialna stanovanja

Stanovanja za potrebe socialno ogroženih.

 

Projektna skupina: Gorazd Mihelj, Petra Kuštrin Naročnik: Kraški zidar d.d.
Lokacija: Sežana Izdelane faze: IDZ/PGD/PZI/projektantski nadzor/PID
Leto izdelave: 2007 Izgrajeno: januar 2009
BTP: 1.250 m2